Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie bhp na stanowiskach robotniczychSzkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Prace szczególnie niebezpieczne

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace określone w rozdziale VI rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pacy, tj:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości,
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp,
  • prace określone w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
  • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.

Zatem pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, którzy wykonują prace zaliczane do którejkolwiek z wyżej wymienionych prac, powinni odbywać szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno zostać przeprowadzone nie później niż przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika na tych stanowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.