Obowiązek wdrożenia systemu HACCP

haccpZ dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy, który zajmują się produkcją i obrotem żywności zobowiązane są do wprowadzenia i stosowania systemu HACCP. HACCP ma na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności. Głównym celem systemu HACCP jest zidentyfikowanie miejsc, gdzie mogą pojawić się zagrożenia i niebezpieczeństwa, a następnie jeśli zagrożenie wystąpi, należy odpowiednio zareagować. Należy w tym miejscu podkreślić, że system HACCP polega przede wszystkim na samokontroli. To firma decyduje, które momenty w produkcji lub sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród nich mogą być skutecznie wyeliminowane, następnie określa jak zamierza obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenie się pojawi. Wszystkie te kroki i czynności należy opisać w księdze HACCP.

Co oznacza słowo HACCP?

HACCP to skrót angielskiej nazwy „Hazard Analysis and Critical Control Point System”. W tłumaczeniu na polski mówimy o Systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Krytyczne punkty można określić jako miejsca, gdzie ewentualne, występujące zagrożenia można całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnego poziomu. Wyznaczenie, a następnie nadzorowanie, czyli kontrolowanie tych miejsc jest głównym elementem systemu HACCP.

Po co wdrażać system HACCP?

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla przedsiębiorcy, który działa w obszarze żywności, jak i dla konsumenta. Dzięki obowiązkowi wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywane przez niego potrawy i produkty są całkowicie  bezpieczne i na pewno mu nie zaszkodzą. Przedsiębiorca, który posiada prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Jak w praktyce wprowadza się system HACCP? Czytaj więcej