Prace transportowe za pomocą wózków widłowych

wózki widłowe bhpPrzed przekazaniem wózka widłowego do użytkowania powinna być przeprowadzona kontrola jego stanu technicznego. Podczas takiej kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

– prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego oraz mechanizmów podnoszenia i osprzętu,

– sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń kontrolno-pomiarowych (np. wskaźników ciśnienia w układzie hydraulicznym) oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę, jak również osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych (np. daszków ochronnych).

O czym musi wiedzieć kierowca wózka?

Kierowca wózka widłowego, przed przystąpieniem do pracy z jego użyciem, powinien być poinformowany o warunkach pracy, a w szczególności o: Czytaj więcej

Wykładanie towarów na regałach – bhp

Wykładanie towarów na regałachRegały, na których układane są materiały, mają określoną przez producenta wytrzymałość – dopuszczalne obciążenie półek. Dlatego najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa przy warstwowym układaniu na nich materiałów jest zachowanie właśnie dopuszczalnego obciążenia półek.

Liczba warstw układanych materiałów zależy od:

– gabarytów ładunków i odległości między półkami – musi być zachowana możliwość swobodnego oraz bezpiecznego wkładania i zdejmowania ładunków,

– możliwości zapewnienia, aby zdejmowany ładunek nie powodował spadania innych,

– możliwości zapewnienia wkładania i zdejmowania ładunków bez znacznego wysiłku fizycznego. Najbezpieczniejsze jest układanie towarów lżejszych na wyższych półkach, a cięższych na półkach niższych,

– możliwości zapewnienia stabilności stosu – układania ładunków na tzw. zakładkę,

– możliwości zapewnienia przestrzegania norm dźwigania. Czytaj więcej