Odzież ochronna oraz odzież i obuwie robocze – przechowywanie

Szatnie dla pracownikówPracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od:

  • rodzaju stosowanej odzieży,
  • warunków jej użytkowania,
  • rodzaju prac,
  • stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenie odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi występującymi w środowisku pracy,

w firmie powinny być zorganizowane odpowiednie pomieszczenia (szatnie) do przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego, jak również pomieszczenia do prania, odkażania, odpylania, suszenia odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Rodzaje szatni

Istnieją następujące rodzaje szatni: Czytaj więcej