Instruktaż stanowiskowy bhp

Instruktaż stanowiskowy bhp jest częścią szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanych przez niego prac, przy zachowaniu wymagań ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów szczegółowych z zakresu bhp dotyczących danej firmy.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy w stosunku do:

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym i innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko pracy, o którym mowa wyżej,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu i studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy bhp powinien zaznajomić pracownika z bezpiecznymi sposobami obsługi maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów, których będzie on używać w swojej pracy.

Prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp powinien również pozwolić pracownikowi nowemu lub zmieniającemu stanowisko pracy albo takiemu, którego stanowisko zostało rozszerzone, na uzyskanie wszelkich informacji w zakresie ryzyka zawodowego dotyczącego jego pracy.

Kto może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy bhp

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Fazy instruktażu stanowiskowego bhp

Instruktaż stanowiskowy bhp powinien składać się z części teoretycznej – opisującej środki produkcji i warunki bezpieczeństwa oraz części praktycznej, w czasie której pracownik pozna bezpieczny sposób wykonywania prac i samodzielną pracę na danym stanowisku. Drugą i ostatnią fazą instruktażu stanowiskowego bhp jest natomiast sprawdzenie umiejętności i wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku, którego dotyczył instruktaż.

Fazy instruktażu stanowiskowego bhp to:

  1. rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
  2. pokaz i objaśnienie całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa maszyny, transport i stosowanie materiałów, itp.)
  4. samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
  5. sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności i wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego bhp

Minimalny czas instruktażu stanowiskowego bhp wynosi 8 godz. (w godzinach lekcyjnych trwających 45 min), ale w zależności od złożoności zagadnień i problemów mogących wystąpić na konkretnym stanowisku pracy powinien być odpowiednio wydłużony. Wyjątek stanowią tu pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników uciążliwych, dla których minimalny czas instruktażu stanowiskowego bhp wynosi 2 godz.

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Odbycie instruktażu stanowiskowego bhp, jak też poprzedzającego go instruktażu ogólnego bhp, powinno być potwierdzone przez pracownika w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór tej karty zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.