Badania lekarskie w czasie epidemii koronawirusa

Znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnym okresie związanym z epidemią koronawirusa (COVID-19). Trudnym okresie dla wszystkich Polaków, ale przede wszystkim dla pracodawców. Bardzo dużo firm znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacja pracy w wielu firmach została znacznie utrudniona, a wręcz niemożliwa. Dodatkowym problemem stały się również badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne. Pracodawcy zadają sobie cały czas pytanie czy robić te badania, czy trzeba w ogóle robić i gdzie je robić. W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Obecną sytuację dotyczącą badań lekarskich pracowników reguluje wprowadzenie ustawy w dniu 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Zgodnie z zapisanymi tam przepisami zostają zawieszone badania okresowe. Natomiast w momencie kiedy zostanie odwołany stan epidemii, pracodawca i pracownicy będą mieli obowiązek w ciągu 60 dni uzupełnić brakujące badania okresowe.

W kwestii badań wstępnych dla nowych pracowników oraz badań kontrolnych (dla pracowników wracających do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) obowiązek wykonywania tych badań nie został zawieszony. Jedynie w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Dodatkowym uproszczeniem jest, że takie zaświadczenie może być wydane w trybie zdalnym, czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jeżeli natomiast mamy pracowników, których ważność orzeczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., to zachowują one ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.