Odzież ochronna oraz odzież i obuwie robocze – przechowywanie

Szatnie dla pracownikówPracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od:

  • rodzaju stosowanej odzieży,
  • warunków jej użytkowania,
  • rodzaju prac,
  • stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenie odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi występującymi w środowisku pracy,

w firmie powinny być zorganizowane odpowiednie pomieszczenia (szatnie) do przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego, jak również pomieszczenia do prania, odkażania, odpylania, suszenia odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Rodzaje szatni

Istnieją następujące rodzaje szatni:

  • szatnie odzieży własnej pracowników przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (tzw. domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna stykać się ze środkami ochrony indywidualnej, w tym odzieżą ochronną i odzieżą oraz obuwiem roboczym,
  • szatnie odzieży ochronnej i roboczej przeznaczonej do przechowywania środków ochrony indywidualnej (m.in. odzieży ochronnej) oraz odzieży i obuwia roboczego,
  • szatnie podstawowe przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników i środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
  • szatnie przepustowe składające się z:

– części przeznaczonej na odzież własną pracowników,

– części przeznaczonej na środki ochrony indywidualnej (m.in. odzież ochronną) oraz odzież i obuwie robocze,

– przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie te części.

Uwaga!

W zespole szatni, z którego korzystają pracownicy zatrudnieni przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie lub zamoczenie odzieży i obuwia roboczego oraz których odzież ta i obuwie – z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy – musi spełniać szczególne wymagania higieniczno-sanitarne (np. w pralniach, farbarniach, zakładach przetwórstwa spożywczego), powinny znajdować się pomieszczenia wyposażone w urządzenia służące do odkażania, odpylania oraz suszenia tej odzieży i obuwia.

Omówione kwestie regulują przepisy Rozdziału 2 Szatnie załącznika nr 3 Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych (§ 6-16) do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.