Instrukcje bhp składowania materiałów i ręcznych prac transportowych

Instrukcja bhp ręcznych prac transportowychZapisy instrukcji bhp powinny mieć pewne charakterystyczne cechy, które sprzyjają jej czytaniu, zrozumieniu, a co za tym idzie, przestrzeganiu. Mianowicie zapisy powinny być:

– krótkie

– rzeczowe

– czytelne (np. wyraźna czcionka, żółty papier, czerwony pasek, szkice, rysunki, schematy itp.)

– ujmujące wszystkie czynności, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

– wskazujące pracownikom procedury lub sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych i w razie wypadków.

Objętość instrukcji bhp

Treść instrukcji bhp powinna się mieścić na 1-2 stronach formatu A4. Jednak przy skomplikowanych procesach technologicznych pracy trzeba szerzej opisać poszczególne elementy tych procesów.

Instrukcja bhp składowania materiałów

W instrukcji bhp składowania materiałów szerzej omówione powinny być zagadnienia dotyczące czynności podczas pracy. Instrukcja taka powinna:

 • zawierać zasady bhp przy ręcznym składowaniu na poziomie zerowym i na regałach, także wysokiego składowania, z użyciem drabin oraz przy składowaniu za pomocą urządzeń technicznych (np. podnośnikowych wózków jezdniowych),
 • uwzględniać elementy bezpieczeństwa wynikające z rodzaju składowanego materiału – będą to także prace wykonywane m.in. przy układaniu stosu.

Instrukcja bhp przy ręcznych pracach transportowych

Natomiast w przypadku ręcznych prac transportowych instrukcja bhp powinna zawierać normy dźwigania obowiązujące kobiety i mężczyzn oraz m.in. odpowiadać na następujące pytania:

 • Jakiego sprzętu ochronnego używać w pracy?
 • Jak podnosić długie przedmioty, skrzynie, worki, beczki i przedmioty drobne?
 • Jak korzystać ze sprzętu mechanicznego (np. wózków paletowych)?
 • Jakie powinny być drogi transportowe?

Instrukcje bhp sporządzają pracownicy nadzoru (kierownicy, brygadziści, majstrowie i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia. Następnie instrukcję opiniuje służba bhp.

Z czego korzystać przy tworzeniu instrukcji bhp?

Tworząc instrukcję bhp, warto korzystać przede wszystkim z:

 • przepisów prawnych, w szczególności w zakresie bhp przy wykonywaniu określonych prac,
 • dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń (dawniej: DTR),
 • oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy (ocena taka zawiera identyfikację zagrożeń i dobór do nich odpowiednich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko do poziomu dopuszczalnego),
 • przyjętych w zakładzie pracy metod pracy ukształtowanych w wyniku długoletniej praktyki,
 • konsultacji z pracownikami obsługującymi dane urządzenie.

Układ instrukcji bhp

W zależności od potrzeb, praktyczna instrukcja bhp składa się z określenia:

 1. uwag (informacji) ogólnych (np. określających, kto jest upoważniony do obsługi urządzenia, dotyczących badań profilaktycznych, szkolenia bhp lub kwalifikacji zawodowych, odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnej ochrony),
 2. podstawowych warunków bezpiecznej pracy (informacji dotyczących organizacji stanowiska pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. w zakresie wyznaczania i utrzymania dróg transportowych, zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych itp.),
 3. czynności przed rozpoczęciem pracy (np. w zakresie kontroli stanu technicznego urządzenia lub przygotowania materiału do obróbki),
 4. czynności podczas pracy (takich, których wykonywanie czy przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy, np. niepalenie tytoniu na stanowisku pracy),
 5. czynności zabronionych (np. przy eksploatacji podnośnikowych wózków jezdniowych zabrania się operatorowi podnoszenia innych osób na widłach wózka),
 6. czynności po zakończeniu pracy (np. informacji o uporządkowaniu stanowiska pracy),
 7. uwag końcowych (np. określających, jakie postępowanie obowiązuje, jeżeli nastąpi wypadek na stanowisku pracy, dotyczących sposobu przekazania stanowiska pracy następcy przy pracy zmianowej).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.