Prace transportowe za pomocą wózków widłowych

wózki widłowe bhpPrzed przekazaniem wózka widłowego do użytkowania powinna być przeprowadzona kontrola jego stanu technicznego. Podczas takiej kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

– prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego oraz mechanizmów podnoszenia i osprzętu,

– sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń kontrolno-pomiarowych (np. wskaźników ciśnienia w układzie hydraulicznym) oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę, jak również osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych (np. daszków ochronnych).

O czym musi wiedzieć kierowca wózka?

Kierowca wózka widłowego, przed przystąpieniem do pracy z jego użyciem, powinien być poinformowany o warunkach pracy, a w szczególności o:

 • masie ładunków, ich właściwościach fizycznych i chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków,
 • zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których wózek ma być eksploatowany,
 • stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka,
 • wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem wózka, w tym środkach, jakie należy stosować dla zachowania bezpieczeństwa pracy.

Podnoszenie osób przy użyciu wózków podnośnikowych na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne, o ile w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej przewidziano taką możliwość. Wysokość podnoszenia i udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości określonych przez producenta.

Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych i na rampy statków powietrznych kierowca wózka powinien:

 • sprawdzić, czy ciężar wózka wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnego obciążenia tych środków transportu i umożliwia bezpieczny wjazd,
 • uzgodnić sposób załadunku towaru, o ile jest to konieczne.

Niedopuszczalne jest:

 • używanie wózków w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nieodpowiadającym warunkom określonym w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej wózka,
 • używanie wózków w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub mniejszej niż wymagana dla obciążenia wózka,
 • obciążanie wózka ponad jego dopuszczalny udźwig,
 • używanie wózków w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym ładunkiem.

Wymagania zasad bhp

Przy pracach transportowych z użyciem wózków widłowych należy ponadto przestrzegać w szczególności następujących zasad bezpieczeńśtwa i higieny pracy. Mianowice zabrania się:

 • jazdy z podniesionym ładunkiem (dopuszcza się jazdę z ładunkiem tylko w pozycji wideł opuszczonych do ok. 30 cm nad ziemią i maksymalnie odchylonych do tyłu),
 • jazdy tyłem przy zjazdach z ładunkiem z pochyłości (np. ramp),
 • przebywania ludzi w czasie dokonywania manipulacji ładunkiem w obszarze pracy wózka, szczególnie pod ładunkiem,
 • jazdy z ładunkiem przesłaniającym widoczność operatorowi, bez zapewnienia środków zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu ze złej widoczności (urządzeń technicznych lub pomocy innych osób).

Ponadto należy:

 • zachować odpowiednią prędkość jazdy, szczególnie na zakrętach,
 • unikać nagłego ruszania, gwałtownego skręcania i hamowania,
 • unikać trzymania przez operatora jakichkolwiek części ciała poza obrysem wózka i daszka ochronnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.