Instruktaż stanowiskowy kucharza

instruktaż stanowiskowy kucharzaSzkolenie powinno być dostosowane do wiedzy i doświadczenia oraz czekających go zadań w nowym miejscu pracy z uwzględnieniem warunków środowiska pracy, a czas jego trwania powinien być na tyle długi, by obejmował również wpływ ergonomii na bezpieczeństwo i zmniejszenie uciążliwości pracy.

Jakie zagadnienia omówić podczas instruktażu kucharza?

Podczas instruktażu należy omówić takie zagadnienia, jak:

 • czynniki ryzyka związane z ręcznymi pracami transportowymi i mechanizmy powstawania urazów,
 • zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów (pokaz przez instruktora),
 • odpowiednie metody pracy w zależności od zadania i warunków środowiska pracy (jednoosobowo – w dwie osoby, z wykorzystaniem podestu, na stojąco – na siedząc0),
 • stosowanie narzędzi oraz mechanicznego sprzętu pomocniczego,
 • dobór narzędzi do wykonywanych czynności,
 • proste metody oszacowywania masy przedmiotu na podstawie objętości,
 • wpływ bałaganu i nieporządku w miejscu pracy na możliwość doznania urazów,
 • wpływ użytkowania niesprawnych urządzeń i narzędzi na występowanie uciążliwości i możliwości doznania urazów,
 • sposób porozumiewania się w trakcie wykonywania zadań,
 • obowiązek i sposób zgłaszania nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego urządzeń, narzędzi, wyposażenia,
 • sposób używania środków ochrony indywidualnej (pokaz przez instruktora) – by chroniły i jednocześnie nie przeszkadzały w wykonywanych czynnościach,
 • obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, które nastąpiły podczas pracy.

Ergonomiczna organizacja pracy

Omówić należy zasady i pokazać prawidłową, ergonomiczną organizację pracy, zwracając uwagę na pozycję przy pracy:

 1. Pracownik powinien móc utrzymywać pozycję wyprostowaną, skierowaną ku przodowi.
 2. Podczas obserwacji czynności pracy punkty, które muszą być obserwowane, powinny być widoczne przy wyprostowanym tułowiu z głową lekko pochyloną ku przodowi.
 3. Wszystkie wykonywane czynności powinny umożliwiać pracownikowi przyjmowanie różnych, jednakowo zdrowych i bezpiecznych pozycji ciała, bez zmniejszania możliwości wykonywania pracy.
 4. Praca powinna być tak zorganizowana, by pracownik mógł dowolnie siedzieć lub stać. Gdy praca wykonywana jest na stojąco – ciężar ciała powinien być równomiernie rozłożony na obie stopy.
 5. Czynności robocze powinny być wykonane ruchami mieszczącymi się w środkowej części zakresu ruchów odpowiednich części ciała. Dotyczy to szczególnie głowy, tułowia i kończyn górnych.
 6. Gdy musi być używana siła mięśni, korzystne jest angażowanie możliwie dużych grup mięśni i rozwijanie sił wzdłuż osi zaangażowanych kończyn.
 7. Praca rękoma nie powinna być wykonywana stale na poziomie lub ponad poziomem serca. Nawet jeżeli w takich warunkach praca wykonywana jest okresowo , nie należy używać siły (wykonywanie ruchów pchania lub ciągnięcia).
 8. Gdy podczas pracy używana jest siła rąk lub nóg, należy ją wykonywać, angażując naprzemiennie obie kończyny.
 9. Przerwy wypoczynkowe powinny rekompensować każde obciążenie: fizyczne, informacyjne i wynikające z warunków otoczenia. Długość przerw powinna być dostosowana do rodzaju i czasu trwania pracy.

Podczas instruktażu należy zapoznać pracownika z:

 • instrukcją stanowiskową bhp oraz zasadami ergonomii,
 • instrukcją obsługi urządzeń i sprzętu zmechanizowanego, obejmującą zasady ergonomii,
 • procedurami postępowania w sytuacjach awaryjnych: pożar, wypadek, awaria zasilania czy awaria urządzeń,
 • instrukcją udzielania pierwszej pomocy,
 • umiejscowieniem apteczki,
 • numerami telefonów alarmowych,
 • kartą oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą zagrożenia i uciążliwości mogące to ryzyko potęgować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.