Jak sporządzić protokół powypadkowy?

wypadek przy pracyProtokół powypadkowy, zawierający ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w wyniku uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

Co należy dołączyć do protokołu?

Do protokołu powypadkowego muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. zapis wyjaśnień poszkodowanego w wypadku;
 2. zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku;
 3. inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
 • pisemna opinia lekarza lub innych specjalistów w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 • szkice i fotografie miejsca wypadku,
 • ewentualne odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego,
 • ewentualne uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,

stanowiące jego integralną część.

Zapoznanie z treścią protokołu

Zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i z pozostałą dokumentacją powypadkową doręczyć niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Z treścią protokołu powypadkowego, przed jego zatwierdzeniem, zespół powypadkowy musi zapoznać poszkodowanego. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym – zespół powypadkowy powinien go o tym pouczyć. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z akt sprawy:

 1. notatek
 2. odpisów
 3. kopii.

Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika.

Zespół powypadkowy poucza członków rodziny zmarłego pracownika o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien w takim przypadku uzasadnić. W razie rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

Zatwierdzenie protokołu

W terminie 5 dni od dnia sporządzenia protokołu zatwierdza go pracodawca.

Jeżeli:

– do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika,

– protokół powypadkowy nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia o wypadkach,

pracodawca nie zatwierdza go i zwraca taki protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia go przez zespół powypadkowy.

Zespół powypadkowy, po dokonaniu wspomnianych wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, jednak nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. W przypadku gdy na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie doszło do wypadku, ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz następnie przekaże pracodawcy poszkodowanego pracownika dokumentację powypadkową, protokół powypadkowy zatwierdza – odpowiednio wg procedury – pracodawca poszkodowanego pracownika.

Doręczenie protokołu

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza:

 • poszkodowanemu pracownikowi,
 • członkom rodziny zmarłego pracownika – w przypadku śmiertelnego wypadku.

Ponadto protokół powypadkowy dotyczący wypadków:

 • śmiertelnych,
 • ciężkich,
 • zbiorowych,

pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu terytorialnie inspektorowi pracy.


2 thoughts to “Jak sporządzić protokół powypadkowy?”

 1. Witam,
  prowadzę postępowanie wypadkowe gdzie wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy – nie ma pewności czy wypadek miał miejsce w miejscu i czasie pracy. Poszkodowany nie zgłosił go w dniu wypadku, nie było świadków a ponad to wysłuchania poszkodowanego i jego współpracowników różnią się – któryś z nich kłamie.
  Jak w tym przypadku wyglądać ma protokół, czy maja być określone przyczyny wypadku?

  Proszę o szybka odpowiedź
  Pozdrawiam .

  1. Trudno tak określić bez zaznajomienia się ze szczegółami. Jeśli była jakaś przyczyna wypadku, np. nieuwaga pracownika, jakaś awaria, jakaś wada urządzenia, to należy to wpisać. Później natomiast jeśli zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek to w uzasadnieniu pisze się dlaczego. Chyba, że w ogóle nie da się ustalić przyczyny (np. ze względu na zbieżność zeznać) to można wpisać, że brak przyczyny wypadku lub że nie da się ustalić przyczyny wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.