Instruktaż stanowiskowy pracowników na budowie

instruktaż stanowiskowy na budowiePoddanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, instruktażowi stanowiskowemu to obowiązek pracodawcy. Takie szkolenie nie jest dodatkowym, tylko obowiązkowym szkoleniem bhp, które muszą odbyć pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach. Osoby zatrudnione na budowie najczęściej zaliczane są do grupy pracowników robotniczych i najczęściej również narażone są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. A zatem koniecznie trzeba przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na budowie na każdym stanowisku pracy, które jest wyodrębnione.

Jak wiemy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. Pracodawca musi więc zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

Cele instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników:

  • z zagrożeniem czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi oraz uciążliwymi, występującymi na określonym stanowisku pracy,
  • ze sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku, a także
  • z ryzykiem zawodowym

Czas trwania instruktażu

Czas trwania szkolenia wstępnego na stanowisku pracy powinien być uzależniony od:

  • przygotowania zawodowego pracownika,
  • dotychczasowego stażu pracy,
  • rodzaju pracy i zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy

i przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia dostosowanego do specyfiki stanowiska.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dokument potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego

Fakt odbycie przez pracownika szkolenia na stanowisku pracy powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Od 1 lipca 2005 r. dokumentem potwierdzającym ukończenie instruktażu stanowiskowego jest karta szkolenia wstępnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.