Kogo poddać szkoleniu bhp, a kogo zwolnić z tego obowiązku?

conference roomWielu pracodawców zastanawia się kogo należy poddać szkoleniom bhp, a kogo można zwolnić ze tego obowiązku. Oczywiście należy tutaj rozgraniczyć czy chodzi o szkolenie wstępne BHP czy szkolenie okresowe BHP. Pracodawca bowiem powinien zapewnić przeszkolenie pracownikowi w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie wstępne

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne ogólne. W trakcie szkolenia wstępnego BHP należy zapoznać pracownika nie tylko z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi zawartymi w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy oraz z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Jeżeli pracownik zatrudniany jest na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, musi również odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy). Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracownika z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

Należy mieć bowiem na uwadze, że w każdym zakładzie pracy warunki pracy będą inne z uwagi na np.:

 • organizację pracy,
 • stosowany sprzęt,
 • branżę,
 • obowiązujące zasady bhp.

Kogo można zwolnić ze szkolenia wstępnego ogólnego?

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie okresowe

Szkoleniu okresowemu podlega każdy pracownik. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych bhp w przewidzianych przepisami okresach. Tylko w kilku przypadkach może nastąpić zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp. Taka sytuacja zaistnieje w przypadku pierwszego szkolenia okresowego, gdy pracownik:

 • przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu w wymaganym okresie u innego pracodawcy takiego szkolenia okresowego;
 • odbędzie w wymaganym okresie szkolenie okresowe właściwe dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk niż zajmowane przez niego, jeżeli program odbytego szkolenia uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na jego stanowisku pracy.

Ze szkolenia okresowego bhp będzie można zwolnić również pracownika, gdy ten ukończy (w okresie, w którym miałby odbyć szkolenie okresowe u pracodawcy):

 • inne szkolenie;
 • dokształcenie lub
 • doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

uwzględniającego programem szkolenia okresowego wymagany dla jego stanowiska pracy.

Pamiętać jednak należy, że samo przedłożenie przez pracownika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z jego odbywania, ostateczną decyzję o zwolnieniu pracownika ze szkolenia okresowego podejmuje pracodawca.

  

10 thoughts to “Kogo poddać szkoleniu bhp, a kogo zwolnić z tego obowiązku?”

 1. Czy zatrudniając w spółce na stanowisko kierownicze (dyrektor) pracownika, który przedstawia dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz posiada aktualne szkolenie okresowe dla służb bhp, trzeba przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne oraz szkolenie okresowe dla pracodawców (do 6 miesiąca od zatrudnienia)?

 2. Czy pracownika zatrudnionego na umowę o działalność (samozatrudniony) podejmującego współpracę z firmą również należy przeszkolić z BHP?

  1. Przepisy nie końca są uregulowane jeżeli chodzi o pracowników na umowę cywilnoprawną. Pracodawca wszystkim musi zapewnić odpowiednie warunki bhp, nie może dopuścić do pracy pracownika bez ważnych szkoleń bhp, natomiast nie jest powiedziane, że pracodawca ma pokrywać koszty tych szkoleń. Najlepiej było by w umowie określić warunki szkoleń. Pracodawca może zastrzec sobie, że pracownik przed rozpoczęciem pracy musi dostarczyć ważne szkolenie bhp

 3. Witam , jeżeli pracownik ma umowę o pracę jako nauczyciel a na umowę zlecenie wykonuje zadania służby bhp to jakie szkolenie go obowiązuje? Czy okresowe dla pracowników oświaty czy też wystarczy jak w tym samym okresie zrobi szkolenie dla pracowników służby bhp i przedłoży go w kadrach?

  1. Z pracownikami na umowę zlecenie nie do końca jest sytuacja jasna. Teoretycznie nie można dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia, ale osoba na umowę zlecenie nie do końca jest pracownikiem. Można więc zażądać od takiej osoby dostarczenia zaświadczenia bhp. Na pewno jako pracodawca trzeba go przeszkolić i na pewno jak pracownik oświaty.

 4. Czy jeśli pracownik wraca do pracy na to samo stanowisko pracy po dłuższej nieobecności (długie L4 lub urlop macierzyński) a podczas jego nieobecności minął mu termin ważności szkolenia wstępnego lub okresowego czy możemy go wysłać na szkolenie wstępne a do 12 miesięcy na szkolenie okresowe ?

  1. Niestety nie. Jeżeli minął termin ważności szkolenia wstępnego (nawet podczas L4 lub urlopu macierzyńskiego), to należy pracownika skierować na szkolenie okresowe. Nie można drugi raz pracownikowi zrobić szkolenia wstępnego jeżeli nie został rozwiązany stosunek pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.