Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników

posiłki i napoje dla pracownikówPracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom (jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych) pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach, nieodpłatne, odpowiednie posiłki (art. 232 Kodeksu pracy). Zasady przyznawania tych posiłków i wymagania, jakie powinny one spełniać, znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Forma i zawartość posiłków

Pracodawca zapewnia nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki w formie jednego dania gorącego.

Powinny one zwierać około:

– 50-55% węglowodanów,

– 30-35% tłuszczów,

– 15% białek,

– oraz mieć wartość kaloryczną około 1000 kcal.

W przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

  • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Dla kogo posiłki profilaktyczne?

Jak wspomniałem wyżej, pracodawca ma obowiązek zapewnienia posiłków pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Konkretnie chodzi tu o pracowników wykonujących następujące prace:

  1. związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet;
  2. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn, 1000 kcal u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 100C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 250C;
  3. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn, 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca);
  4. pod ziemią.

Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia posiłków pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Ustalenie stanowisk, na których zatrudnieni powinni otrzymać posiłki

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników.

Warunki wydawania posiłków i napojów

Pracodawca zapewnia profilaktyczne posiłki i napoje w:

  • dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie,
  • czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy,
  • odpowiednich warunkach higieniczno – sanitarnych dla ich przygotowywania i spożywania.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje!!!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.