Szkolenie bhp osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą

szkolenie bhpCzy osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą podlegającą szkoleniom bhp? Tak, osoby te podlegają szkoleniom. Szkolenia takie muszą odbyć, jeżeli pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą, na rzecz których wykonują pracę, stawia taki warunek i wymaga takich szkoleń.

Kto kieruje na szkolenia bhp osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą?

Do obowiązków osoby:

  • fizycznej wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę,
  • prowadzącej na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bądź inny podmiot organizujący pracę,

należy udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Niemniej jednak wśród obowiązków pracodawców, przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę osób fizycznych nie ma jasnego wskazania na organizowanie szkoleń bhp tych osób, jak również kierowania ich na takie szkolenia.

Należy mieć jednak na uwadze obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom wykonującym pracę na terenie zakładu, bez względu na charakter zawartej z nimi umowy, jak również przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp. Jednym z istotnych elementów zapewnienia w zakładzie bezpieczeństwa wszystkim osobom wykonującym pracę na rzecz przedsiębiorstwa jest posiadanie przez te osoby dostatecznej i właściwej znajomości w zakresie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy, stosowanych w zakładzie technologii, przepisów z zakresu bhp, wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminy, instrukcje) itp. Ważnym źródłem tej wiedzy są szkolenia bhp prowadzone w zakładzie przez osoby uprawnione i posiadające doświadczenie w tym zakresie. A więc właściwe jest kierowanie osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie zakładu na szkolenia bhp i wymaganie od nich ich ukończenia. Natomiast osoby te, jeżeli są na szkolenie kierowane, muszą brać w nich udział i je ukończyć.

Kto ponosi koszty szkolenia bhp osób fizycznych i prowadzących działalność?

Pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą, organizujący pracę osób fizycznych nie ma obowiązku pokrywania kosztów zawiązanych ze szkoleniami bhp osób:

  • fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę,
  • prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bądź inny podmiot organizujący pracę.

Kwestia ta powinna zostać uregulowana w zawartej umowie o świadczenie pracy/usług.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.