Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy

Ręczne prace transportoweRęczne pracy transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków albo materiałów, przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich, przede wszystkim przez:

unoszenie,
podnoszenie,
przenoszenie,
układanie,
przesuwanie.

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy – jako organizatora procesów pracy – jest zapewnienie stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych! Rzetelna realizacja tego obowiązku zaowocowałaby ograniczeniem do niezbędnego minimum zlecania wykonywania pracownikom ręcznych prac transportowych.

Nie w każdym przypadku jest to jednak możliwe. W razie braku możliwości wyeliminowania takich prac pracodawca – w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia uciążliwości zawiązanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienia wykonywania tych czynności – musi:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy – oznacza to, że organizacja ręcznych prac transportowych, w tym stosowane metody pracy, powinny zapewnić w szczególności:

  • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek,
  • wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy oraz wymuszonym procesem pracy,
  • ograniczenie do minimum odległości (w poziomie i w pionie) ręcznego przemieszczania przedmiotów,
  • uwzględnienie wymagań ergonomii ograniczających ryzyko urazów, a przede wszystkim zapewnienie przenoszenia ciężarów jak najbliżej ciała i w stabilnej pozycji pracownika, eliminowanie wykonywania pracy wykonywanej tylko tylko za pomocą skrętu tułowia oraz przy pochyleniu tułowia przekraczającym 450,
  • sprzęt pomocniczy, odpowiednio dobrany do wielkości, masy i rodzaju przemieszczanych ciężarów;

2) zapewnić bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy, w szczególności:

  • wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej, uwzględniając przy tym zagrożenia wynikające ze sposobu opakowania przemieszczanych przedmiotów (ostre krawędzie, wystające elementy, umiejscowienie środka ciężkości, wytrzymałość opakowania),
  • przestrzegać ograniczeń ujętych w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet oraz w wykazie prac wzbronionych młodocianym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.