Jak zrekompensować pracownikom czas poświęcony na szkolenie bhp poza godzinami pracy?

Czas poświęcony na szkolenieSzkolenie pracowników można podzielić na 2 rodzaje. Mianowicie:

1) szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, które pracodawca może organizować wg własnych potrzeb i uznania,

2) szkolenia w dziedzinie bhp, które pracodawca musi przeprowadzać zgodnie z przepisami prawa pracy.

Szkolenie zawodowe

W przypadku szkoleń mających na celu podniesienie  kwalifikacji pracowników, czas poświęcony na ich odbycie wlicza się do czasu pracy tylko wtedy, gdy odbywają się one w godzinach pracy – zgodnie z przyjętym w firmie rozkładem czasu pracy. Szkolenia, które odbywają się poza tymi godzinami nie są czasem pracy i pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi w zamian czasu wolnego.

Szkolenie bhp

W przypadku szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy sytuacja ta ulega zmianie. Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy i prowadzenie okresowego szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie bhp odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373  § 2 i 3 Kodeksu pracy)

Czas poświęcony na odbycie szkolenia bhp wlicza się do czasu pracy. Jeżeli pracownik poświęca swój czas prywatny na odbycie szkolenia bhp po zakończeniu pracy, należy uznać, że czas przeznaczony na to szkolenie stanowi dla niego pracę w godzinach nadliczbowych, a tym samym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem, którego wysokość określona jest w art. 134 Kp. Ewentualnie czas ten należy zrekompensować pracownikowi czasem wolnym. Zasady udzielania pracownikom czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną zostały uregulowane w art. 143 KP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.