Badania i pomiary czynników szkodliwych

Pomiary czynników szkodliwychKażdy pracodawca ma obowiązek wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy po raz pierwszy, nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności.

Kolejne badania i pomiary

Kolejne badania i pomiary pracodawca musi przeprowadzić:

1. dla czynników rakotwórczych i mutagennych:

  • co najmniej raz na 3 miesiące, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości NDS
  • co najmniej raz na 6 miesięcy, jeśli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika

2. dla innych czynników szkodliwych dla zdrowia:

  • co najmniej raz w roku, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie lub natężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
  • co najmniej raz na 2 lata, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika lub natężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

Badań i pomiarów określonego czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań oraz pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości NDS lub NDN określonego w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dal zdrowia w środowisku pracy, a w procesie technologicznym bądź warunkach występowania tego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość jego stężenia lub natężenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.