Badania i pomiary czynników szkodliwych

Pomiary czynników szkodliwychKażdy pracodawca ma obowiązek wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy po raz pierwszy, nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności.

Kolejne badania i pomiary

Kolejne badania i pomiary pracodawca musi przeprowadzić:

1. dla czynników rakotwórczych i mutagennych:

  • co najmniej raz na 3 miesiące, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości NDS
  • co najmniej raz na 6 miesięcy, jeśli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika

2. dla innych czynników szkodliwych dla zdrowia:

  • co najmniej raz w roku, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie lub natężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
  • co najmniej raz na 2 lata, jeżeli przy ostatnio przeprowadzonym badaniu stwierdzono stężenie czynnika lub natężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

Badań i pomiarów określonego czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań oraz pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości NDS lub NDN określonego w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dal zdrowia w środowisku pracy, a w procesie technologicznym bądź warunkach występowania tego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość jego stężenia lub natężenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.