Zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego bhp i jego częstotliwość

Szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności pracowników w dziedzinie bhp. Jego celem jest również zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie występujących w zakładzie pracy.

Kto musi odbyć szkolenie okresowe bhp?

Do odbycia szkolenia okresowego bhp są zobowiązane następujące grupy pracowników:

– osoby będące pracodawcami i inne kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

– pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji,

– pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

– pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie bhp

Częstotliwość szkolenia okresowego bhp Czytaj więcej

Odzież ochronna oraz odzież i obuwie robocze – przechowywanie

Szatnie dla pracownikówPracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od:

  • rodzaju stosowanej odzieży,
  • warunków jej użytkowania,
  • rodzaju prac,
  • stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenie odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi występującymi w środowisku pracy,

w firmie powinny być zorganizowane odpowiednie pomieszczenia (szatnie) do przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego, jak również pomieszczenia do prania, odkażania, odpylania, suszenia odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Rodzaje szatni

Istnieją następujące rodzaje szatni: Czytaj więcej

Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy

Ręczne prace transportoweRęczne pracy transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków albo materiałów, przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich, przede wszystkim przez:

unoszenie,
podnoszenie,
przenoszenie,
układanie,
przesuwanie.

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy – jako organizatora procesów pracy – jest zapewnienie stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych! Rzetelna realizacja tego obowiązku zaowocowałaby ograniczeniem do niezbędnego minimum zlecania wykonywania pracownikom ręcznych prac transportowych. Czytaj więcej

Prowadzenie firmy a przepisy bhp

Usługi bhpZgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy każdy pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.   Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: Czytaj więcej