Tag: postępowanie powypadkowe

Spóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. Natomiast pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku powinien przystąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn.

W sytuacji opóźnionego zgłoszenia wypadku poszkodowany powinien wystąpić z pismem do pracodawcy o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, opisując w nim okoliczności zdarzenia, podać ewentualnych  świadków, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że pogorszenie stanu jego zdrowia ma związek ze zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną (doznanie urazu). Natomiast zespół powypadkowy przystępuje do ustalania okoliczności wypadku po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu (niezależnie od daty zdarzenia), w sytuacji zgłoszenia opóźnionego jest to dzień wpłynięcia do firmy pisma o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Postępowanie powypadkowe w sytuacji opóźnionego zgłoszenia wypadku

Zespół powypadkowy ma od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym: (czytaj dalej…)


Jak sporządzić protokół powypadkowy?

wypadek przy pracyProtokół powypadkowy, zawierający ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w wyniku uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

Co należy dołączyć do protokołu?

Do protokołu powypadkowego muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. zapis wyjaśnień poszkodowanego w wypadku;
 2. zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku;
 3. inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: (czytaj dalej…)

Skład zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowySkład zespołu powypadkowego jest niezależny od rodzaju wypadku. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870).

Podstawowy skład zespołu powypadkowego

W skład zespołu powypadkowego – bez względu na to, czy zaistniał wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy, czy też lekki – zawsze powinien wchodzić:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • społeczny inspektor pracy

U pracodawcy, u którego nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Co jeżeli w firmie nie ma społecznego inspektora pracy? (czytaj dalej…)


 • BHP Victoria
  Pcim 791
  32-432 Pcim

  tel. 504 131 300
  NIP: 679-270-79-29

 • BHP Victoria Pcim
 • Nasi klienci • BHP Victoria | Kompleksowa obsługa firm © 2014. All Rights Reserved.               Działa na WordPress | Wykonanie BHP Victoria

  szkolenia bhp kraków | szkolenie bhp kraków | szkolenia bhp myślenice | szkolenie bhp myślenice
  polska 
baza stronKatalog LinuxiarzySeo directoryNowy Play katalog

  Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress